Hétfő: 12.00 – 20.00 | Kedd – Péntek: 8.00 – 20.00 | Szombat – Vasárnap: 15.00 – 20.00

ERASMUS+

Your treasure - Our treasure

Projekt összefoglaló

Mottónk: „Vissza kell állítanunk a tapasztalat, a bölcsesség és a nemzedékek közötti párbeszéd becsületét.”

(Frank Schirrmacher)

Háttér:

Egész Európában általános jelenség a népesség életkorának növekedése és a születendő gyermekek számának csökkenése, s ezáltal az „elöregedés folyamata”. Földrészünkön a leginkább érintett térség Dél-Európa, melyre a fiatalok elvándorlása is fokozottan jellemző. Partnereinket e térségből választottuk.

A vidéki magyar kisvárosokból az elmúlt években fokozottabban áramlottak a nagyobb városok és a külföldi munkalehetőségek felé a fiatalok, s az ezzel járó problémák, mint az elöregedés felgyorsulása, hatványozottan jelentkeznek. Magyarország nagyon lassan reagál erre a folyamatra. Kulturális intézményeinknek és partnerintézményeinknek egyre sürgetőbbé váló feladata tehát a reflektálás saját területükön.

Pályázati projektünk fő célja:
  • Intézményeinket felkészíteni az idős emberekkel való tudatos és megtervezett foglalkozásra.
  • Hatékony módszerek elsajátítása az idős generációk hordozta értékek felfedezésére, tudatosítására és közvetítésére.
  • Kulturális szakembereink kompetenciáinak fejlesztése és bővítése, hogy képessé váljanak:
  • az idősebb felnőtt korosztállyal való foglalkozásra,
  • az idősek motiválására a non formális tanulás lehetőségek kihasználására
  • az élményszerű tanulás módszereinek alkalmazására
Hosszú távon:
  • új stratégia kialakítása az idős emberekkel folytatott közös munkára
  • saját módszer fejlesztése, mely nem csupán a nagyobb kulturális érdeklődéssel bíró időseket éri el
Módszerek:

A hét szervezet olyan típusú tapasztalatcserét szeretne folytatni, melyben a magyar partnerek a külföldiek tapasztalataiból, módszertani ismereteiből merítenek az idősek tanítása területén. A magyar partnerek ellenben rendelkeznek már olyan tapasztalatokkal, melyeket a kulturális, elsősorban múzeumi témák, módszertanok (pl. múzeumandragógia) alkalmazása közben szereztek, s ezeket kívánják megosztani.

A tapasztalat- és jó gyakorlat csere folyamán elsősorban a non formális tanulás módszerei érdekelnek minket, melyek segítik, hogy a célcsoport tagjai önmagukról tanulhassanak, de közben aktívan kikapcsolódhassanak és szórakozhassanak is.

Az eddig ismert múzeumi gyakorlatokon túllépve más módszert szeretnénk alkalmazni. Az idős emberekkel folytatott munkánk során a felhasznált tárgyat inkább eszköznek tekintjük (de közös nyelv is), a felidézett emlék pedig az az átvivő anyag, amelyen keresztül értékeket hozhatunk napvilágra. E korosztály tagjai olyan kincseket birtokolnak, az emberi kultúra különböző területeiről, melyekről sok esetben fogalmuk sincs. Az értékek tisztázása, tudatosítása, megfelelő értékrendbe helyezése, ill. megmutatása, kifejtése – kiállítások, virtuális kiállítások formájában -, a közösség és a következő generációk számára jelen projektünk lényege, s végső célja. Az értékek megmutatásának, közvetítésének a kiállítások során fontos eszköze a digitális technika, mellyel a közös előkészítéskor, rendezéskor s a tárlatokhoz kapcsolódó események (generációk közötti tudásátadás formájában is) során ismerkedhetnek meg. A kiállítások közös megvalósításának óriási közösségteremtő ereje is van, hiszen a Te kincsed a Mi kincsünkké válik.

Az új módszer a muzeológusoktól jelentős többletet kap. Ők tudásukkal képesek az értékeket definiálni, mert értéktárakban (múzeumok) dolgoznak, amelyek tulajdonképpen a közös emlékezet intézményei, hiszen emlékeket és művészeti alkotásokat őriznek.

Résztvevők jellemzése:

A projektben 3 magyar kulturális intézmény egy portugál időskorúak egyeteme, egy horvát fővárosi kulturális központ, egy athéni és egy olasz civil szervezet vesz részt összesen 29 szakemberrel, akiket projektmenedzsment és egyéb szakemberek, valamint az idős korúak (55+) célcsoportjának tagjai egészítenek ki. A magyar partnerek gazdag tapasztalatokkal, a többi partner jó gyakorlatokkal rendelkezik.

Tevékenységek:

A projekt során 2 személyes partnertalálkozót, 1 videokonferenciát, 5 LTT tevékenységet tervezünk. A partnertalálkozók és a képzések között különböző feladatokat hajtanak végre a résztvevők saját országukban.

A tevékenységeken alkalmazott módszerek: tapasztalatcserés beszélgetés, vita, gyűjtés, interaktív csoportmunka, múzeumgerontagógia, képzés, művészeti és egyéb tevékenységekbe bekapcsolódás és játék módszerek

Várható eredmények és hatások:

Módszertani tudásunk, eszköztárunk bővítése, adaptáció

A korosztály specifikus jellemzők megismerése

Más országok megoldásainak megismerése

Szakmai megújulás, kulturális és oktatói kompetenciák bővítése.

Szakmai partnerkapcsolatok kialakítása

Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése

Hosszú távú pozitív hatások:

Komplex módszerek létrejötte

Új módszertan kidolgozásával az idősek aktivitásának, önértékelésének, megbecsülésének növelése

Intézményeink társadalomban betöltött szerepének növelése

A projekt weboldala

ERASMUS+
Granadai jó gyakorlatok – élménybeszámoló a szakmai útról, konferenciáról

A program házigazdája María José Martínez, az első napon bemutatta az AIFDE szervezetét, és azokat a módszereket, hogy miként dolgoznak idős önkéntesekkel.
Konferencián bemutatott további programok:
A Gardening in Europe- kifejezetten idős önkéntesek számára létrehozott progam, mely görög( Kavala) és spanyol ( Granada) együttműködéssel valósult meg. Központi témája a növénytermesztésen belül a dohánytermesztés volt. Elméleti, gyakorlati képzésen vettek részt az idősek és közben megismerték egymás városait és kultúráját. Egy sikeres program volt, mert azok közül, akik elkezdték az önkénteskedést a későbbiekben folytatták is.
Az Ofecum- egy nemzetközi szervezet, mely intergenerációs programokat valósít meg. Az idős korúak számára biztosít lehetőséget önképzésre, és az életminőségük javítására különböző tanfolyamokon és rendezvényeken keresztül. Saját újsággal, twiterrel rendelkeznek. Érdemes megnézni a honlapjukat:
www.ofecum.es

Athénban jártunk – szakmai beszámoló

Az öregedés, a népesség átlagéletkorának emelkedése világjelenség. Így hazánkban is.Egyre fontosabbá válik, hogy foglalkozzunk az idősek igényeivel. Szeretnénk felkészülni kifejezetten az 55+-os korosztállyal folytatott munkára, bővíteni eddig alkalmazott módszertárunkat. Ennek okán 2019 márciusában a kunszentmártoni múzeum koordinációjával pályáztunk a Tempus Közalapítványnál az Európai Unió Erasmus+ programjának Partnerségi együttműködések: Innováció és jó gyakorlatok cseréje címen kiírt támogatásra. A projekt címe a Te kincsed a mi kincsünk. Pályázatunk fő célja, hogy intézményünk szakemberei felkészüljenek az idős emberekkel való tudatos és megtervezett foglalkozásra, fejlesszük és bővítsük kompetenciáinkat. Hatékony módszereket szeretnénk elsajátítani. Földrészünkön az elöregedésben leginkább érintett térség Dél-Európa, melyre a fiatalok elvándorlása is fokozottan jellemző. Külföldi partnereinket e térségből választottuk.A programban részt vesz Görögország, Málta, Portugália és Spanyolország valamint Magyarországról – Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr.

Az első tapasztalatcsere szeptemberben Athénban zajlott. Megismertük a stroytelling módszerét elméletben és gyakorlatban is. Villiaban gyakorlatban láthattuk az idősekkel való szabadidős és mindennapi foglalkozást.Szakmai napon tapasztalatot cseréltünk a látottakról. A jó gyakorlat segítette, hogy felszínre kerüljenek a közös európai kulturális és emberi értékeink. Mind a szakmai nap, mind pedig a jó gyakorlatok megerősítették a Long Life Learning fontosságát. A storytelling módszer alapján az elméletben hallottakat és gyakorlatban kipróbáltak fényében megtudtuk, hogyan bírjuk rá az időseket adatközlésre, történetmesélésreanélkül, hogy csupán csak tárgyakat vagy fotókat mutatnának meg nekünk. Annak a módszerét sikerült átvennünk, hogy hogyan nyíljanak meg felénk, fogadjanak bizalmukba. Villiaban az ünnepkörökhöz tartozó tradíciók megtartásának és felelevenítésének fontosságát láttuk. A görög nemzetnek nagyon fontos a közösségi élet. Ezt láthattuk a Stavros Niarchos Kulturális Központnál is. Egy akkora városban,mint Athén kevés a kert és a kertes ház, ez a komplexum egy remek lehetőség több generáció találkozására.

Barláné Kulánda Krisztina